Černá Zmije I.

PILOT (1982)

Před I. sérií byl v USA natočen pilotní díl Černé zmije, který však nebyl v Británii nikdy odvysílán. Děj je obdobný jako u seriálového dílu s názvem Zrozen ke kralování (Born To Be King) s tím rozdílem, že je postava prince Edmunda podobná postavě Lorda Černé zmije ze druhé série - ovšem bez vousů. Také herecké obsazení je oproti dílům v seriálu odlišné.

Hrají:

Scénář:

Richard Curtis a Rowan Atkinson

Režie:

Geoff Posner

SERIÁL (1983)

Pro prvních 6 příběhů Černé zmije si autoři Richard Curtis a Rowan Atkinson vybrali období středověku, přesněji léta panování anglického krále Richarda IV. (1485 - 1498). Král má dva syny - naivního prince Harryho a úlysného prince Edmunda, vévodu z Edinburghu. Druhorozený Edmund, který je nevýznamným členem královského dvora, by se rád stal prvním princem království na úkor svého bratra Harryho, ale intriky, s nimiž mu pomáhají jeho přítel Percy a sluha Baldrick, se vždy obrací proti němu...

Ve všech dílech hrají:

Scénář:

Richard Curtis a Rowan Atkinson s přidanými dialogy od W. Shakespeara

Producent:

John Lloyd

Režie:

Martin Shardlow

Věštba (The Foretelling)

Je rok 1485. Vrcholí bitva na Bosworthském poli a Edmund, jeden ze dvou synů Richarda - synovce krále Richarda III. - pospíchá společně se sluhou Baldrickem do bitvy jejíž začátek zaspal. Ale ještě si potřebuje nutně odskočit k nedalekému křoví. Mezitím zvítězivší král Richard III. přišel o koně a chce si vzít toho Edmundova, který stojí uvázán u stromu. Edmund, který krále nepoznal a který se domnívá, že mu chce koně ukrást, králi usekne hlavu. Když s hrůzou zjistí koho vlastně zabil, snaží se se sluhou Baldrickem tělo ukrýt v nedaleké chatrči. Hlavu mezitím najde Edmundův přítel Percy a chce si ji vzít do Londýna a dokázat, že v bitvě zabil šlechtice. Ale rychle si to rozmyslí, když zjistí čí hlavu vlastně našel. Do chatrče, kde se všichni sešli, přichází raněný muž a prosí je o pomoc. Edmundovi je jeho osud lhostejný, ale Percy ho na základě jeho slibu vysoké odměny zachrání a schová ho v Edmundově ložnici. Po příjezdu ke dvoru je novým králem korunován Edmundův otec, Richard. Edmund, kterému se podařilo utajit, že Richarda III. zabil, se stává princem království. Na důkaz své lstivosti a nově nabytého titulu si na podruhé volí nové jméno - Černá zmije (napoprvé Černá zelenina). Při vítězné hostině, na které je ukázána podoba Jindřicha Tudora - hlavního nepřítele nového krále - si uvědomí, že mužem, kterého skrývá ve své ložnici je vlastně Jindřich Tudor. Ten však mezitím prchá a Edmund ho neúspěšně pronásleduje na koni. Cestou mu tři vědmy, které potká v lese, vysloví věštbu, že se stane jednou králem. Ale vědmy si spletli Edmunda s Jindřichem Tudorem...

Mj. jako hosté hrají:

Zrozen ke kralování (Born To Be King)

Roku 1486 odjíždí král Richard IV. do boje proti Turkům. V jeho nepřítomnosti za něj kraluje jeho starší syn Harry, zatímco ten mladší - Edmund - pouze pase ovce. Ovšem s blížícím se svátkem svatého Leonarda připadne Edmundovi organizace oslav. Mezitím přijíždí ke dvoru jeden z rytířů krále Richarda IV., skot McAngus, vévoda z Argyll. Je vřele přivítán princem Harrym a na základě králova dopisu, jenž McAngus Harrymu předá, mu Harry za jeho služby nabídne území. Problém je v tom, že tato území mají již svého majitele - Edmunda... Ten, rozzlobený, že je jeho území darováno McAngusovi, vymyslí lest, jak se skota zbavit. U příležitosti oslav svátku svatého Leonarda chce uspořádat divadelní hru s názvem Smrt skota (původně Smrt faraóna) a zinscenovat při ní nehodu, kdy herci probodnou McAnguse, kterého přemluví do hlavní role. Tuto nehodu připraví Edmund tak, že vymění neškodné rekvizity za pravé nože. Těsně před vstupem na jeviště se však McAngus zmíní Edmundovi, že má dopisy, které kdysi psala Edmundova matka otci McAnguse, a ve kterých je zpochybňováno otcovství krále u prince Harryho. Edmund, který ucítí příležitost stát se korunním princem, na poslední chvíli zabrání probodnutí McAnguse. S obsahem McAngusových dopisů je Edmund spokojen a s vidinou moci svolá na druhý den celý královský dvůr. Edmund před dvorem prohlásí, že princ Harry je nemanželský a jako důkaz přečte část jednoho z dopisů. Když ale zmíní datum, kdy byl dopis napsán, ukáže se, že byl napsán 9 měsíců před jeho narozením a tudíž je tím bastardem Edmund. Král Richard IV., který mezitím dorazil z války s Turky, chce po Edmundovi vysvětlení. Ten obviní McAnguse ze zfalšování dopisů a vyzve ho na souboj. V souboji je však poražen a prosí McAnguse o život. Ten se nad ním slituje výměnou za část jeho majetku. Poté Edmund opět přemýšlí, jak se skota zbavit. Na radu svéh sluhy Baldricka pozve McAnguse na prohlídku hradem. Ale při McAngusově zkoumání hlavně děla se stane "nehoda" a dělo vystřelí...

Mj. jako hosté hrají:

Arcibiskup (The Archbishop)

Rok 1487. O statky a půdu po umírajících vlastnících se přetahuje král s církví. Když se už zdá, že umírající odkáže půdu králi, postraší vždy umírajícího arcibiskup z Canterburry mukami pekelnými a ten svou poslední vůli změní ve prospěch církve. Král je nad takovým jednáním rozzloben a arcibiskupa stihne "nehoda". Edmund se těší, že novým arcibiskupem bude princ Harry, a že ho stihne stejná "nehoda", jaké se arcibiskupům poslední dobou stávají. To by znamenalo, že se on stane korunním princem. Volba ale padne nečekaně na Edmunda. Ten se, po nepovedeném útěku do Francie, v nové funkci k velké králově spokojenosti velmi "osvědčí". Ale život mu visí na vlásku poté, co dva navrátivší se rytíři z křižáckého tažení bezděky vyslechnou část rozhovoru krále s královnou. Ten mluví o tom jak si Edmund v nové funkci vede a co by se stalo, kdyby se neosvědčil. Bohužel, rytíři vyslechnou tu část, kdy král říká "kdo mě zbaví toho turbulentního kněze". V domění, že královou vůlí je zabít arcibiskupa, a že se tak králi zavděčí, jedou do Canterburry s cílem ho zabít. Když Edmund zjistí, že za ním přijeli dva rytíři a chtějí ho zabít, uprchne do ženského kláštera a převlékne se i se svými společníky Percym a Baldrickem do šatů jeptišek. V klášteře dojde k boji, při kterém jsou, včetně rytířů také převlečených za jeptišky, přistiženi abatyší. Ta, pohoršena tím, že je arcibiskup převlečen za jeptišku, píše dopis všem třem papežům o jeho odvolání a tím je Edmund zachráněn před možností "nehody" ve funkci arcibiskupa...

Mj. jako hosté hrají:

Vousy španělské královny (The Queen of Spain's Beard)

Píše se rok 1492 a všechny evropské královské dvory pulzují aktivitou - a ten anglický nejvíce. Král chce získat v Evropě spojence, s jehož pomocí bude úspěšně válčit s Francií a jejími spojenci. V zájmu svých politických aktivit neváhá oženit svého "milovaného syna Osmonda" (Edmunda) se španělskou princeznou Infantou Mariou. Edmund je zprvu nadšen, protože úspěchy u žen rozhodně nemá, ale potom co uvidí Infantu rychle změní názor. Princezna je stará a ošklivá a Edmund se snaží vymyslet plán, jak se z manželství vyvléct. Jedním z plánů je dokázat, že Infanta již není panna, a že sňatek tudíž není možný. Edmundův sluha Baldrick se obětuje a ukojí milostnou vášeň ošklivé Infanty, ale když Edmund oznamuje otci, že princezna už není panna, králův názor se nemění ("Stačí pannenství u jednoho z vás!"). Edmund je z nadcházejícího sňatku zdrcen a už už se chystá u oltáře přijmout manželství s Infantou, když král na základě nových zpráv sňatek zruší. Pro Edmunda tím věc ale nekončí - aby zbyl Anglii v Evropě alespoň nějaký spojenec, musí se oženit s mladičkou uherskou princeznou Leiou...

Mj. jako hosté hrají:

Lovec čarodějnic (Witchsmeller Persuivant)

Roku 1495 postihla království morová rána. Černá smrt nezadržitelně kráčela Anglií a lidé umírali po stovkách. Problémem se začala zabývat Královská rada, které předsedal princ Harry. Byl však povolán ke králi a předsednictví rady bylo dočasně svěřeno princi Edmundovi. Přestože se snažil zabránit tomu, aby se jednání zvrhlo ve frašku, byl na základě hlasování rady pozván ke dvoru lovec čarodějnic. Edmund se o něm od první chvíle vyjadřoval jako o šarlatánovi, a když mu lovec čarodějnic nabídl jednoduchou zkoušku zda není on tím hlavním čarodějem, klidně ji podstoupil. Jenže při zkoušce, díky jednoduchého triku lovce čarodějnic, neobstojí a lovec čarodějnic jej označí za hlavního čaroděje království a viníka moru. Odstartuje tím proces, který má dokázat, že oním čarodějem je skutečně princ Edmund. Tribunálu, který byl ustaven, předsedá jeho naivní a lovcem čarodějnic ovlivněný bratr Harry. Edmundův otec - král, který by mohl proces zrušit, je v té době zavřený sám ve své komnatě a nekomunikuje s okolním světem a královna Edmundovi při jeho prosbě o pomoc tvrdí, že již nemá žádnou moc. Během procesu jsou obvinění z čarodějnictví také Baldrick s Percym. Všichni tři se domluví na útěku přímo z procesu, ale vše ztroskotá, když omylem vběhnou do královy komnaty, odkud je rozzuřený Richard IV. vyžene zpět přímo do rukou jejich věznitelů. Lovec čarodějnic nakonec na základě "důkazů" navrhuje pro Edmunda trest smrti upálením, s čímž krátkozraký Harry souhlasí. Poslední noc před popravou se s Edmundem přijde rozloučit matka a manželka, uherská princezna Leia. Ta mu při loučení daruje hadrovou panenku na památku. Druhý den ráno jsou odsouzení postaveni na hranici, která je pod nimi zapálena. Edmundovi v poslední chvíli do hořící hranice spadne panenka od Leii a současně s jejím vzplanutím vzplane jako živá pochodeň také lovec čarodějnic. Hranice sama za úžasu přítomných zhasíná a Edmund je osvobozen...

Mj. jako hosté hrají:

Černá pečeť (The Black Seal)

Je rok 1497 a král uděluje svým příbuzným a věrným nová území a statky. Edmund se těší, že dostane nová území, ale král ho velmi zklame. Odejme mu všechny dosavadní tituly (kromě titulu správce královských komnat) a Černá zmije, rozzloben na všechny, propouští ze svých služeb Baldricka a Percyho a rozhodne se převzít vládu nad Anglií. Má mu v tom pomoci sedm největších lotrů Anglie. Vyrazí na cestu a při výjezdu z brány potká staříka, který mu nabízí své služby. Edmund ho přijímá a pokračuje v cestě za největšími lotry a hrdlořezy Anglie. Když je všechny shromáždí vysvětlí jim svůj plán. K převzetí vlády jim dá znamení ve formě "něčeho černého", a potom je propašuje do královského hradu, kde mu pomůžou převzít vládu. Když Edmund nocuje společně se svým starým společníkem v pustině, stařík se odmaskuje a objeví se jako Edmundův starý známý - Jestřáb, který se chce Edmundovi pomstít a zmocnit se vlády nad Anglií. Zajme Edmunda a uvězní ho. Edmund ze začátku myslí, že je ve vězení sám, ale ze tmy vystoupí další vězeň - Šílený Gerald. Po roce mu Gerald ukáže klíč, který si vyrobil z vlastních zubů a Edmund se dostává na svobodu. Přepadne povoz převážející 7 černých poštovních holubů a ihned je rozešle k lotrům. Potom, co se s padouchy dostane do královského hradu, ukryjí se a čekají až přijde Jestřáb a bude se chtít zmocnit vlády. Zajmou ho a Edmund se nechá strhnout k řečnickému projevu, ve kterém vylíčí Jestřába jako zkaženého a mocichtivého bastarda. To se ale ostatním padouchům zamlouvá a přejdou na Jedtřábovu stranu a ten Edmunda odsoudí k pomalé smrti na mučícím křesle. Když padouši vyjdou z komnaty, kde mezitím Edmund trpí, zastaví Baldricka s Percym převlečené za služebné a nesoucí jakoby náhodou číše s vínem. Jestřáb a spol. se napijí a padnou k zemi mrtví. Víno bylo totiž otrávené. Edmund je Baldrickem a Percym zachráněn z mučícího křesla. Okolo umírajícího prince se shromáždí celý královský dvůr a když chtějí přítomní připít na odvahu Edmunda, že zachránil království, otráví se také vínem. Baldrick totiž místo toho, aby otrávil pouze číše lotrů (jak mu řekl Percy), otrávil celý sud. Edmund je tak na chvíli králem - ovšem jen do chvíle, kdy se i on napije otráveného vína.

Mj. jako hosté hrají:

Pokud chcete přispět na provoz těchto stránek, zašlete malou dotaci na jeden z níže uvedených účtů:
BTC: 17jxfWH2acnTfJRuzmZokMQpBa9rfx2GVK
LTC: LS2eU5cWpLLXVnEaR16iTM9cG3QqzGsutg
FTC: 6tzshQYZZa6GDF2ZSKtmgMtZojMcGhZvtw