Černázmije IV.

Čtvrtá řada příběhů Černé zmije byla natočena v roce 1989 a odehrává se v období 1.světové války na západní frontě. Tentokrát se setkáváme se zahořklým kapitánem britské pěchoty Černouzmijí, jehož jediným cílem je dostat se z války se zdravou kůží. Spolu s ním jsou v zákopech jeho podřízení svobodník Baldrick a poručík George Colhurst St. Barleigh. Záda jim kryjí ze vzdálenosti asi 30 km generál Sir Anthony Cecil Hogmanay "Mroží ksicht" Melchett a jeho pobočník kapitán Kevin Darling.

Ve všech dílech hrají:

Scénář:

Richard Curtis a Ben Elton

Producent:

John Lloyd

Režie:

Richard Boden

Kapitán Cook (Captain Cook)

Generál Melchett v rámci zvýšení bojové morálky vojáků požádá kapitána Černouzmiji, aby zadal svým vojákům úkol nakreslit obraz s motivem války. Ten, kterému se to podaří nejlépe, bude přeřazen do týlu, aby kreslil pro propagandistický válečný časopis. Černázmije cítí šanci, jak se dostat ze zákopu (a to na opačnou stranu než míří jeho jednotka). Potom co mu malování příliš nejde, zjistí, že jeho mladý poručík George má skvělé malířské nadání. Nechá tedy George namalovat obraz "jeptišky ležící v bahně po tom, co ji brutálně zneužil hnusnej němčour". Sám si potom před generálovým příjezdem vyhradí, aby jeho podřízení mluvili pouze s jeho svolením. Po příjezdu generála vydává Georgův obraz za svůj, ačkoliv vysloví pobočník generála kapitán Darling pochybnosti o jeho autorství ("podepsán George"). Černázmije však brilantně pochybnosti vyvrátí a je pozván ke generálovi, aby si převzal rozkaz do týlu. Tam na něj ale čeká nepříjemné překvapení. Generál ho chce jako nejlepšího kreslíře poslat do území nikoho, aby tam nakreslil pozice nepřítele. Zdrcený Černázmije rozkaz splní, ale uprostřed území nikoho si uvědomí, že pozice nepřítele může vlastně nakreslit aniž by opustil britské zákopy. Generál je s nákresem pozic nepřítele velmi spokojen; Černázmije, který doufá, že se útok neuskuteční pouze dodává, že je v německých pozicích snad jen "o něco méně slonů a více zbrojovek". Generál ale rozhodne o útoku na nejsilnější část německého opevnění večer téhož dne, aby nepřítele zmátl. Po příchodu do zákopu Černázmije přemýšlí, jak se útoku vyhnout. Baldrick má vychytralý plán, jak se útoku vyhnout - stačí zavolat na velitelství a přihlásit se tam jako kuchaři... Chuť večeře se zdá generálovi poněkud zvláštní, ale kapitán Darling ho ubezpečuje, že vše je v pořádku. Najmul totiž tři potulné italské kuchaře, protože jejich původní kuchař byl povolán do papežova cricketového týmu...

Polní soud (Corporal Punishment)

Černázmije sní poštovního holuba, který nesl rozkaz od generála Melchetta. Když se Melchettův holub jménem Kropenatý Jim nevrátí ke generálovi, přijede Melchett do 1.linie, aby vyšetřil, co se s ním stalo. Poté co se Baldrick prořekne, nechá Melchett Černouzmiji zatknout a chce ho postavit před polní soud. Černázmije ve vězení napíše dva dopisy. Jeden "největšímu mozku anglického práva" Bobu Mattingburgovi, aby ho u soudu hájil a druhý s prosbou o toaletní potřeby poručíku Georgeovi. Baldrick ale dopisy vymění. Tím se dopis pro obhájce dostane k poručíku Georgeovi, jenže George je obhájce, který nemá o právu ani tu nejmenší povědomost a i když mu Černázmije napíše závěrečnou řeč, je odsouzen k smrti zastřelením za úsvitu. Soudu totiž předsedá sám generál Melchett. Odpoledne přinese Baldrick kapitánovi do vězení nepoužitelnou "útěkovou soupravu" a dopis od George, ve kterém má být, jak moc lituje, že Černouzmiji nehájil lépe. Jenže Baldrick zase popletl dopisy a donese dopis, ve kterém píše George matce, jak je překvapen, že se jeho strýc stal ministrem války, zatímco dopis s Georgeovou lítostí nad osudem Černézmije pošle ministru války. Černázmije si dopis přečte a vzkáže Georgeovi po Baldrickovi, aby poslal telegram svému strýci, aby zrušil Melchettův rozsudek. Jenže Baldrick zapomene komu má poručík telegram poslat, a když si konečně vzpomene, mají s Georgem takovou radost, že se opijí whisky, kterou George dostal z domova a na poslání telegramu zapomenou. Když si to ráno po probuzení uvědomí, jsou nešťastní z kapitánovi smrti. Jenže vejde živý Černázmije. Potom přečte Georgeovi telegram od jeho strýce - ministra války -, ve kterém strýc píše, že zrušil generálův rozsudek, ale překvapuje ho, že ho o to nepožádal George sám. Černázmije je na George a Baldricka tak rozzloben, že když přijde rozkaz, aby vybral "dva dobrovolníky" do mise v území nikoho s názvem "jistá smrt", hledat už nemusí...

Jako hosté mj. hrají:

První dáma (Major Star)

George s Baldrickem si vypráví o nejnovější grotesce Charlie Chaplina. Černázmije však jejich nadšení ani zdaleka nesdílí a navíc pošle Chapinovi drzý telegram. Generál Melchett přijede do zákopů, aby vybral člověka, který má zorganizovat představení pro zvýšení morálky vojáků v poli. Tento člověk by potom odjel do Londýna, kde by představení uvedl. Když se to Černázmije dozví, obrací naoko svůj názor na Chaplina a splní podmínky výběru pro generálova "impresária". Generál mu navíc nechá k dispozici osobního řidiče Boba. Jenže Černázmije zjistí, že Bob je vlastně dívka, která se maskuje jako muž, aby mohla být na frontě. Baldrick se na představení moc těší, zvlášť když bude vystupovat jako imitátor Charlie Chaplina s "brilantním falešným knírem", tj. s mrtvým slimákem na horním rtu. Poručík George se převleče na představení za "Krásnou Georginu", jako "tradiční číslo pro vojáčky". Po představení, které mělo úspěch, si Melchett nechá kapitána zavolat a chce, aby ho "Krásná Georgina" doprovodila na ples. Černázmije zaskočen generálovým přáním zprvu odmítá, ale když mu Melchett pohrozí, že si najde někoho jiného, nakonec souhlasí. Před odchodem na ples s generálem instruuje Černázmije George, jak má utajit skutečnou identitu "Krásné Georginy". Přesto ale, když George přijde z plesu, Černázmije se dovídá, že Melchett požádal "Krásnou Georginu" o ruku. Vzápětí ho k sobě volá opět generál a žádá Černouzmiji, aby mu šel na svatbě s "Krásnou Georginou" za svědka. Černázmije, který cítí malér si vymyslí pohádku o tom jak "Georgina" šlápla na minu a vyjádří nad tím lítost. Kapitán Darling ale konstatuje, že bez první dámy není představení a bez představení ani Londýn. Ale Černázmije okamžitě Melchettovi slibuje, že rychle najde za "Georginu" náhradu. Potom v bunkru přemýšlí, koho obsadit do úlohy místo George. Nic ho nenapadá až do chvíle, kdy si uvědomí, že Bob je vlastně dívka. Po velkém úspěchu představení se už těší na cestu do Londýna, avšak přijde za ním do zákulisí rozzlobený generál a vyjádří velké výhrady k představení. Jako vrchol neúspěchu považuje generál převlečení "Boba" za ženu. Kapitán Darling potom Černézmiji s radostí před očima roztrhá lístky do Londýna a navíc mu přečte telegram od Chaplina, ve kterém Chaplin žádá, aby byl Černázmije promítačem jeho filmů. Černázmije, který drží krabičku s Baldrickovým "brilantním knírem" nabízí na oplátku kapitánu Darlingovi "lékořici"...

Jako host hraje:

Letecký kurz (Private Plane)

Černázmije poslouchá desku s operou, když zaslechne zvuk leteckých motorů. Má za to, že se jedná o německý nálet a volá o leteckou podporu. Ale vstoupí George a rozplývá se nad leteckými esy Lorda Flashearta. Baldrick se k poručíkovi přidá a oba si povídají o snu létat. Černázmije, který má pro letectvo jen slova pohrdání vyjde z krytu. V tom do zákopu skočí Lord Flasheart a srazí Černouzmiji k zemi v domění, že jde o německou stranu linie. Když mu Černázmije vysvětlí, že přistál na britské straně, začne se Flasheart vytahovat jak je skvělý. Černázmije, rozladěný nad takovým chováním ale suše odvětí, že ho víc jak Lord Flasheart "překvapil obsah kapesníku, do kterého se před chvílí vysmrkal", a že jeho muži si o Flasheartovi myslí, že je krypl. Uražený Flasheart opět srazí Černouzmiji k zemi a vstoupí do bunkru. Tam najde debatujícího George a Baldricka. Ti, když Flashearta spatří, mu vyjádří svůj obdiv, na což Flasheart nezapomene "upozornit" Černouzmiji. Potom se s nimi zapojí do debaty o něm a letectvu a nabídne jim místo u "dvacetiminuťáků". Když Flasheart odjede na základnu, George ze svého leteckého sešitu zjistí, že 20 minut je průměrná doba, co jsou noví piloti ve vzduch. Všichni se tedy rozhodnou přidat ke královskému letectvu. Černázmije přijde na velitelství a požádá kapitána Darlinga o vypsání formuláře o přeložení k letectvu. Ten to ale odmítne, protože se sám nedostal do 3 měsíce trvajícího výcvikového kurzu u ženského balónového praporu. V tom vchází generál v debatě s Georgem a přeložení k "dvacetiminuťákům" všem schválí. Černázmije se už těší na to, jak stráví 3 měsíce v učebně místo na frontě. Ale z omylu ho vyvede krátká přednáška lektora. Je jím Lord Flasheart, který na konci nezapomene přítomné upozornit, že 20 minut je průměrná životnost nového pilota a vydá rozkaz ke vzletu. Zaskočený Černázmije si pro sebe počítá, v kolik hodin asi tak bude mrtev. Darling k Černézmiji podotkne, že létání je navigace a otevře dveře. Vstoupí Baldrick v letecké výbavě... Po pár minutách letu je Černázmije s Baldrickem sestřelen baronem von Richtoffenem a přistane v německých liniích, kde jsou oba zajati. Poručík George jde neúspěšně žádat na velitelství o záchrannou misi, zatímco Černázmije s Baldrickem se v německém vězení připravují na brutální mučení a popravu. Z omylu je ale vyvede von Richthoffen, který jim přichystal "osud horší než smrt" - budou až do konce války učit mladé Němky v klášterní škole vaření. Černézmiji ale radost z tohoto "osudu" zhořkne, když ho přijde zachránit George spolu s Lordem Flasheartem. Černázmije s nimi odejít z vězení nechce a vymlouvá se na zranění. Lord Flasheart ho pomocí namířené pistole "přesvědčí", aby se s nimi vrátil do britských zákopů. V tom, k velké radosti Černézmije, vstupuje von Richthoffen, ale je Flasheartem zastřelen. Po návratu jde Černázmije na velitelství za Darlingem, aby mu "poděkoval" za to, že ho nechtěl nechat zachránit...

Jako hosté mj. hrají:

Polní lazaret (General Hospital)

Při dělostřeleckém útoku je poručík George zraněn a je odvozen do lazaretu. Tam o něj vzorně pečuje sestra Mary, která mu pomáhá i se psaním dopisů německy. Spolu s ním je na pokoji zraněný důstojník se silným německým přízvukem. Mezitím je Černázmije Melchettem pověřen, aby našel během 3 týdnů v lazaretu špiona. Když spokojený Černázmije odejde (3 týdny mimo frontu), kapitán Darling má před generálem výhrady ke kapitánově spolehlivosti. Melchett Darlingův nápad sledovat vlastního "lovce špionů" uzná, a aby mohl Darling v lazaretu Černouzmiji sledovat, střelí Darlinga do nohy. Po příchodu kapitána Darlinga do lazaretu ho Černázmije začne vyslýchat, aby se mu pomstil za všechny překážky, které mu Darling na velitelství připravuje. Když ho propustí, sblíží se se sestrou Mary, se kterou se předtím nesnášel a užívají si 3 týdny lásky. Po třech týdnech "dovolené" se Černázmije vrací na velitelství podat hlášení generálovi. Spolu s ním je tam i sestra Mary jako kapitánův doprovod. Po příchodu generála Černázmije vyvrátí podezření na kapitána Darlinga, kterého obviní sestra Mary a vyvrátí i podezření na brigadýra Smithe, kterého podezírá kapitán Darling. Pro Černouzmiji je otázka špiona jednoduchá. Tím špionem je sestra Mary, která umí německy, sonduje v oblasti tanků a nechala se nachytat na otázku o věhlasných univerzitách. Poté co Baldrick sestru Mary odvede před popravčí četu, vstoupí uzdravený poručík George a ptá se kapitána Černézmije, proč vedou sestru Mary na popravu. Když mu to Černázmije poví, George chce o tom ihned podat zprávu svému strýci Hermannovi do Mnichova ("Strejda Hermann rád ví, kde se co šustne. Vím, že je sice válka, ale je to přece jenom rodina"). Tyto nové poznatky ovšem mění celou situaci...

Jako hosté hrají:

Sbohem (Goodbyeee)

Přichází nový rozkaz k útoku a kapitán Černázmije se rozhodne dostat z války jednou provždy. Na hlavu si nasadí spodky, do nosu si dá dvě tužky a pošle George, aby zavolal generálovi, že se zbláznil. Když se George vrátí, krátí si všichni čas do příjezdu generála Melchetta vzpomínkami na společně prožité chvíle v zákopu a Baldrickovými básněmi. Když Melchett přijede, George ho jde ven před bunkr na Černouzmiji "připravit". Generál se George ptá, jestli si je opravdu jistý šíleností kapitána Černézmije anebo jestli má Černázmije pouze dvě strčené tužky v nose a na hlavě spodky. Než George odpoví, Melchett dodává, že v Súdánu se tak chtěli dostat z války všichni a proto tam musel celou jednu četu nechat postřílet. Jakmile generál vejde, Černázmije předstírá, že pouze Baldrickovi předvádí, co dělali vojáci v Súdánu, aby se dostali z války a pohrozí mu, že jestli něco takového uvidí u něj, nechá ho zastřelit. Potom se naoko diví, jak se ke generálovi dostal takový nesmysl o jeho šílenosti. Generál potěšen, že je všechno v pořádku se ptá George a Baldricka jak se těší do útoku. Přitom Georgeovi nabízí místo v týlu útoku, což ale George odmítá. Po odchodu generála Černázmije konstatuje, že se teď zbláznil George, když odmítl nabídku generála. Naivní George má ale stále za to, že jde jen o jakousi hru, na jejímž konci je sladké posezení v cukrárně v Berlíně. Během příprav na útok napadne Baldricka vychytralý plán, jak by se mohl Černázmije útoku vyhnout. Bude stačit, když zavolá polnímu maršálu Haigovi, kterému Černázmije kdysi za koloniálních válek zachránil život. Černázmije zprvu Baldrickův nápad odmítá, ale poté si uvědomí, že je to jediná možnost. Telefonát maršálovi si naplánuje na půl hodiny před začátkem útoku a jde se sbalit. Půl hodiny před útokem zavolá Černázmije polního maršála a připomene mu staré časy, kdy mu zachránil život. Teď chce po maršálovi, aby mu to oplatil tím, že ho stáhne z útoku. Maršál Haig souhlasí a poradí kapitánovi jak má vše udělat: nasadí si na hlavu spodky a ... . Zklamaný Černázmije se rezignovaně začne připravovat do útoku. Také dostane do zákopu novou posilu - kapitána Darlinga, kterého tam poslal generál Melchett, protože si uvědomil, že Darlinga připravuje o všechny ty hezké "hry na vojáky". Pár sekund před začátkem útoku nabízí Baldrick kapitánovi Černézmiji nový vychytralý plán. O jaký plán jde však Černázmije odkládá na neurčito, protože začíná útok...

Jako host hraje:

Pokud chcete přispět na provoz těchto stránek, zašlete malou dotaci na jeden z níže uvedených účtů:
BTC: 17jxfWH2acnTfJRuzmZokMQpBa9rfx2GVK
LTC: LS2eU5cWpLLXVnEaR16iTM9cG3QqzGsutg
FTC: 6tzshQYZZa6GDF2ZSKtmgMtZojMcGhZvtw